Suche Partner
Suche Regionen

Alle Partner

Saské Polabí / Dresden (Drážďany)
 

Kontakty

Sächsische
Modellbahner-Vereinigung e.V.
Dr.-Külz-Straße 4
01445 Radebeul
Mobil: +49-1520-4579003


e-mail

Popis

aktivně pro naše hobby ...

Saské sdružení železničních modelářů (SMV) je pro saské fanoušky modelových železnic a přátele kolejové dopravy symbolem aktivní a nepřetržité spolupráce. Sdružení SMV bylo založeno v roce 1991 za účelem aktivní spolupráce fanoušků nejen modelové železnice, vzájemné výměny zkušeností a přípravy nejrůznějších výstav. V současné době sdružuje SMV 62 členských organizací s dohromady cca 1000 členy ze spolkových zemí Sasko, Durynsko, Braniborsko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Hesensko a zemí Švédsko a Rakousko. Jedním z hlavních cílů sdružení je získávání mladých členů.

©

Otevírací:

Telefonicky na 01520 4579003.