Suche Partner
Suche Regionen

Alle Partner

Saské Polabí / Dresden (Drážďany)
 

Saské Polabí / Dresden (Drážďany)

Nadace Saských úzkorozchodných drah

Kontakty

Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen
Am Alten Güterboden 4
01445 Radebeul


e-mail

Popis

S lokomotivou I K číslo 54 po stopách DAMPFBAHN-ROUTE ...

Nadace Saských úzkorozchodných drah byla založena na základě úspěšného působení spolku Verein zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen e.V. (VSSB), který se zasazuje o zachování jedinečného dědictví saských úzkorozchodných drah a z toho vyplývající využití hospodářských a kulturních možností. Svobodným Státem Sasko uznaná nadace má za cíl, trvale zastřešovat cenné hodnoty, iniciativy a projekty, které vznikly na základě činnosti spolku VSSB v minulých letech. Mimo jiné uděluje Nadace Saských úzkorozchodných drah každý rok cenu „Claus-Köpcke-Preis“, která je vyhlašována už od roku 2003. Dále se nadace stará o dvě lokomotivy ev. čísel 99 604 a 99 606, které spolek VSSB přivezl zpět do Saska, a o lokomotivu typu I K čísla 54, která byla podle historických podkladů znovu zkonstruována v roce 2009. Kompletní výstavba lokomotivy I K čísla 54 byla výrazným projektem, který bylo díky podpoře více než 80 podniků především z odvětví saského kovodělného a elektrotechnického průmyslu a dalších četných sponzorů možné dokončit během pouhých tří let.

Po dokončení stavby v závodech na opravu lokomotiv v Meinigenu, kde probíhala konečná montáž řady jednotlivých komponent vyrobených saskými podniky, se lokomotiva stala novým symbolem Saských úzkorozchodných drah. V Sasku je lokomotiva v provozu na různých festivalech a akcích, kde pokaždé přitahuje pozornost, a jako reklamní motiv ji v rozličných podobách používá i DAMPFBAHN-ROUTE. Představení lokomotivy v minulých letech ve veletržních halách, na slavnostních průvodech a lokomotivy „pod parou“ bylo vždy opravdovým magnetem. Aby tomu tak bylo i nadále, zřídila nadace v rámci příspěvkových akcí zvláštní bankovní účet na spolufinancování údržby a náročných generálních oprav tohoto stroje.