MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

 
 
Od oddělení ve vydavatelství k veletrhu partnerů...
Hlavním cílem práce DAMPFBAHN-ROUTE je prezentace partnerů v různých médiích, na veletrzích a výstavách. Z okruhu rozličných mediálních partnerů vznikla některá pevná partnerství s DAMPFBAHN-ROUTE Sasko.

Mezi nejdůležitější partnery patří skupina vydavatelství Bahn, největší veletrh týkající se volného času modell-hobby-spiel v Lipsku a další vydavatelství regionálního významu. Především SSB Medien – oddělení saských parních drah – pravidelně vydává zprávy o činnosti DAMPFBAHN-ROUTE a jejích partnerů.