Suche Partner
Suche Regionen

Kontakty

Dipl.-Ing. (FH) Alfred Simm
Rosenstraße 36
02708 Löbau
Mobil: +49-173-8740007

e-mail

Nápad

S vášní pro saské parní dráhy, které jsou v provozu


Převlečen do historického kostýmu saského královského železničáře je Alfred Simm zástupcem parní železnice DAMPFBAHN-ROUTE Sasko na řadě veletrhů a akcí v Sasku i dále.
Staré železnice se staly životním údělem rodáka z Löbau. Vyučený železničář Alfred Simm má jako nezávislý ekonomický poradce pro průmyslové dědictví a železniční nostalgii desítky let odborné praxe ve všech aspektech provozu a marketingu historických železnic.
Kromě obsáhlých zkušeností s organizací akcí různého rozsahu, jak v železniční branži, tak mimo ni, může Alfred Simm nabídnout zkušenosti moderátora, a to nejen pro turistické veletrhy a akce, ale také na různé akce železniční.
Svým nezaměnitelným a pohotovým vystupováním se stal symbolem železnice DAMPFBAHN-ROUTE a své hornolužické oblasti. Dokonce i jeden výrobce modelů železnice zařadil Alfreda Simma do svého sortimentu jako modelovou figurku. K dalším službám, které Alfred Simm poskytuje, patří doprovod hostujících skupin, filmových týmů kolem železnic a průmyslového dědictví. Již přes 30 let vede Alfred Simm dobrovolně sdružení Ostsächsische Eisenbahnfreunde e.V..