Suche Partner
Suche Regionen

MODELOVÉ ŽELEZNICE

Spolkový svaz německých přátel železnic (BDEF)

Kontakty

Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde e.V.
Geschäftsstelle
Spittelmähderweg 9
87600 Kaufbeuren

Tel.: +49-8341-65081


e-mail

Popis

Angažujeme se po celém Německu 

společně pro naše hoby ...

V Sasku a v celém Německu existuje celá řada spolků, v nichž se velké množství členů zabývá železnicí a modelovými železnicemi. Spolkový svaz německých přátel železnic (BDEF - Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V.) a Saské sdružení železničních modelářů (Sächsische Modellbahner-Vereinigung e.V.) podporují práci těchto spolků jako zastřešující svazy a propagují tyto jedinečné koníčky na veřejnosti. 

Prezentace a práce s mládeží:

Jsme samozřejmě zastoupeni na všech významných veletrzích a výstavách. V Sasku nás najdete na veletrhu „modell-hobby-spiel“ v Lipsku, na veletrzích v Drážďanech, Chemnitz a Löbau. Kromě toho nás uvidíte také na všech důležitých veletrzích věnovaných modelářství obecně i železničnímu modelářství v jiných spolkových zemích: Faszination Modellbahn v Mannheimu, INTERMODELLBAU v Dortmundu, IMA a Märklintage v Göppingenu, Faszination Modellbau ve Friedrichshafenu a IMA v Kolíně nad Rýnem. Velmi nám leží na srdci práce s mládeží. Ta se samozřejmě odehrává ve všech našich spolcích v místech, kde působí. Na většině veletrhů a výstav nabízíme mladým zájemcům o modelářství náš Junior College Europa®, na němž si mohou mnohé vyzkoušet a pobavit se o spoustě témat točících se kolem modelářství a železnic.

Členové BDEF:

Našimi vyslanci v regionech jsou naše členské spolky – určitě se nějaký nachází i ve Vaší blízkosti. Přehled spolků s kontaktními osobami a akcemi najdete na našich webových stránkách www.bdef.de a www.smvaktuell.de. Společně zastupujeme dnes již okolo 14.000 příznivců železnic a modelů, kteří jsou členy spolků. K našemu svazu se připojilo více než 400 spolků, významní výrobci modelových železnic, materiálu a příslušenství jako podpůrní členové a více než 100 individuálních členů. BDEF je tak největším svazem přátel železnic v Evropě.

Svazový den a práce s veřejností:

BDEF pořádá každoročně na den Nanebevstoupení svazový den s valnou hromadou. Zážitkový doprovodný program je jednou z největších železničních akcí se zajímavými, často unikátními body programu a jízdami do bližšího i vzdálenějšího okolí, které mají za cíl poznání dopravní situace v místě akce a v zajímavých místech v okolí. Těchto jízd se mohou účastnit i nečlenové.